תנאים אלו משמשים לאכיפת אופן השימוש בפורום המקוון שבכתובת https://forums.alpha-il.com. כדי להשתמש בפורום, עליך להסכים לתנאים האלה מול אלפא ישראל, החברה שמפעילה את הפורום.

חוזה זה מנוסח בחלקו בלשון זכר אך פונה לשני המגדרים באופן שווה, עמכן הסליחה.

החברה עשויה להציע מוצרים ושירותים נוספים, תחת תנאים שונים. תנאים אלו חלים אך ורק על השימוש בפורום.

דילוג אל:

תנאים חשובים

כללים אלו מכילים מספר תחומי פיקוח שמשפיעים על הזכויות ועל תחומי האחריות כלפיך, כגון ההצהרות שתחת הצהרות, הגבלת חבות החברה אליך תחת הגבלות אחריות, הסכמתך לשפות את החברה על נזקים שייגרמו על ידי שימוש לקוי בפורום תחת אחריות על השימוש שלך והסכמתך ליישב סכסוכים תחת ערעורים.

רשותך להשתמש בפורום

בכפוף לתנאים אלו, החברה מעניקה לך את הרשות להשתמש בפורום. על כלל משתמשי הפורום להסכים לתנאים אלו כדי להשתמש בו.

תנאים לשימוש בפורום

הסכמתך לשימוש בפורום כפופה לתנאים הבאים:

 1. גילך הוא שלוש עשרה שנים ומעלה.

 2. לא יתאפשר לך להמשיך ולהשתמש בפורום אם החברה יצרה אתך קשר ישירות ואמרה שאסור לך להמשיך.

 3. עליך להשתמש בפורום בהתאם לשימוש הולם ולתקני תוכן.

שימוש הולם

 1. אסור לך לעבור על החוק בעזרת הפורום.

 2. אסור לך לנסות להשתמש בחשבון של מישהו אחר בפורום ללא הסכמה מפורשת לכך.

 3. אסור לך לרכוש, למכור או לסחור בשמות משתמשים או במזהים יחודיים אחרים בפורום.

 4. אסור לך לשלוח דברי פרסום, הודעות שרשרת או כל ניסיון שידול אחרת דרך הפורום או להשתמש בפורום כדי לאסוף כתובות או נתונים אישיים אחרים לרשימות תפוצה או מסד נתונים מסחריים.

 5. אסור לך לייצר מערכת לגישה אוטומטית לפורום, או לעקוב אחר הפורום כמו למשל בעזרת מתעדי רשת אוטומטיים, תוספים או הרחבות לדפדפנים או כל תכנית מחשב אחרת שאינה דפדפן. אפשר לתעד את הפורום לפרוטרוט כדי לתעד אותו באינדקס של מנוע חיפוש שזמין לציבור הרחב, אם יש לך אחד כזה.

 6. אסור לך להשתמש בפורום כדי לשלוח הודעות בדוא״ל לקבוצות תפוצה, רשימות דיוור או כינויים של קבוצות דוא״ל.

 7. אסור לך לרמוז במרמה שיש לך קשר עם או שהחברה מעודדת את הפעילות שלך.

 8. אסור לך לקשר לתמונות או לתוכן שאינו היפר-טקסט בפורום באתרים אחרים.

 9. אסור לך להסיר סימנים שמייצגים בעלות קניינית מחומרים שהורדת מהפורום.

 10. אסור לך להציג אף חלק מהפורום באתר אחר באמצעות <iframe>.

 11. אסור לך להשבית, להתעלם או לחבל באמצעי אבטחה או הגבלות גישה לפורום.

 12. אסור לך להעמיס על תשתית הפורום בכמות בלתי סבירה של בקשות או בקשות שמיועדות להעמיס בצורה בלתי סבירה על מערכות המידע שמחזיקות את הפורום.

 13. אסור לך להתחזות לאחרים דרך הפורום.

 14. אסור לך לעודד או לסייע למישהו להפר את התנאים האלו.

תקינת תוכן

 1. אסור לך להגיש לפורום תוכן בלתי־חוקי, פוגעני או מזיק לאחרים. לרבות תוכן מטריד, בלתי הולם או משפיל.

 2. אסור לך להגיש לפורום תוכן שמפר את החוק, פוגע בזכויות הקניין הרוחני של גוף כלשהו או מפר הסכמים שיש לך מול גופים אחרים.

 3. אסור לך להגיש לפורום תוכן שמכיל קוד מחשב זדוני כגון וירוסים או תכניות ריגול.

 4. אסור לך להגיש לפורום תוכן שאמור לתפוס מקום, כדי להחזיק בכתובת מסוימת, שם משתמש או כל מזהה ייחודי אחר.

 5. אסור לך להשתמש בפורום כדי לחשוף מידע שאין לך זכות לחשוף כגון פרטים חסויים או אישיים של אחרים.

אכיפה

החברה רשאית לחקור ולפעול במקרים של הפרות לתנאים האלו עד המותר בחוק. החברה עשויה להודיע ולשתף פעולה עם רשויות אכיפה למיצוי הדין בהתאם להפרות בחוק והתנאים האלה.

החברה שומרת את הזכות לשנות, לערוך ולמחוק תוכן בפורום מכל סיבה שהיא. אם לדעתך הוגש לפורום תוכן כלשהו שמפר את התנאים האלו יש ליצור אתנו קשר באופן מיידי.

החשבון שלך

עליך ליצור חשבון ולהיכנס אליו כדי להשתמש בחלק מהתכונות של הפורום.

כדי ליצור חשבון עליך לספק כמה פרטים עליך. יצירת חשבון מאלצת אותך לספק, לכל הפחות, כתובת דוא״ל תקנית ולדאוג לעדכן במקרים של שינוי. ניתן לסגור את חשבונך בכל עת על ידי שליחת הודעה בדוא״ל אל info@alpha-il.com.

מוסכם עליך לקחת אחריות על כל פעולה שמבוצעת דרך החשבון שלך, בין אם בהרשאתך ובין אם לא, עד לסגירת החשבון או שליחת הודעה לחברה על כך שחשבונך נפרץ. מוסכם עליך להודיע לחברה מיידית אם יש לך חשד שהחשבון שלך נפרץ. מוסכם עליך לבחור בססמה מאובטחת לחשבון שלך ולשמור עליה בסוד.

החברה רשאית להגביל, להשעות או לסגור את חשבונך בפורום בהתאם למדיניות שלה בטיפול בבקשות השבתה שקשורות בזכויות יוצרים או אם החברה מאמינה בצורה סבירה שעברת על החוק במובנים האלה.

התוכן שלך

אף חלק בחוזה הזה לא מעניק לחברה זכויות בעלות על קניין רוחני שבחרת לשתף עם הפורום כגון פרטי החשבון שלך, פורטים או תוכן אחר שהגשת לפורום. אף חלק בחוזה הזה אינו מעניק לך זכויות בעלות על הקניין הרוחני של החברה, מאידך גיסא.

בינך ובין החברה, חלה עליך האחריות הבלעדית על התוכן שבחרת להגיש לפורום. מוסכם עליך לא לרמוז באופן מטעה שהתוכן שמוגש על ידיך לפורום ממומן או מאושר על ידי החברה. התנאים האלו לא מחייבים את החברה לאחסן, לתחזק או לספק עותקים של התוכן שבחרת להגיש ולשנות אותו בהתאם לתנאים האלו.

תוכן שבחרת להגיש לפורום שייך לך ויש לך את הזכות להחליט אילו הרשאות להעניק לאחרים לגביו. אך ברמה הבסיסית ביותר, את/ה מסכים לתת לחברה רישיון לספק תוכן שבחרת להגיש לפורום למשתמשים אחרים בפורום. הרישיון המיוחד הזה מאפשר לחברה להעתיק, לפרסם ולנתח את התוכן שהגשת לפורום.

כאשר תוכן שהגשת נמחק מהפורום, בין אם על ידיך ובין אם על ידי החברה, הרישיון המיוחד של החברה מסתיים כאשר העותק האחרון נמחק מהגיבויים, זיכרון המטמון ומערכות אחרות של החברה. כל רישיון אחר שבחרת להחיל על התוכן המוגש, כגון רישיונות Creative Commons עשויים להמשיך לחול גם לאחר הסרת התוכן שלך. הרישיונות האלו מעניקים לאחרים או לחברה עצמה את הזכות לשתף את התוכן שלך בפורום שוב.

אחרים המקבלים את התוכן שבחרת להגיש לפורום עשויים להפר את התנאים שבחרת לכפוף את התוכן שלך אליהם. מוסכם עליך שהחברה לא תהיה מחויבת אליך במקרים של ההפרות האלו או של ההשלכות שלהן.

האחריות שלך

מוסכם עליך לזכות את החברה מטענות משפטיות שהועלו על ידי גורמי צד־שלישי שקשורים להפרת התנאים האלו על ידיך, או הפרת התנאים האלו על ידי אחרים שהשתמשו בחשבון שלך בפורום. את/ה לרבות החברה מסכימים להודיע לגורם הצד־השלישי על כל טענות כלשהן שבגינן יהיה עליך לזכות את החברה במהירות האפשרית. אם החברה לא מודיעה לך על הצהרה משפטית במהירות, לא יהיה עליך לזכות את החברה על נזקים שיכולת להגן מפניהם או להפחית אותם בזכות התראה קצרה יותר. מוסכם עליך לאפשר לחבר לשלוט בחקירה, הגנה ויישוב הטענות המשפטיות שבגינן עליך לזכות את החברה ולשתף פעולה עם המאמצנים האלו. החברה מסכימה שלא להסכים לכל הסכם פשרה שמטיל עליך אשמה או מחויבות ללא הסכמתך מראש.

הצהרות

כל הסיכונים הכרוכים בשימוש בפורום והחשיפה לתוכן שבו מוסכמים עליך. עד לרמה המותרת החוק, החברה והספקים שלה מספקים את הפורום כמו שהוא, ללא אחריות מכל סוג שהוא.

הפורום עשוי לשלב בתוכו פורומים ושירותים שמופעלים על ידי גורמים אחרים. החברה אינה אחראית על השירותים שמופעלים שלא על ידיה או על התוכן שסופק על ידי גורמים אחרים. השימוש בשירותים שמופעלים על ידי גורמים אחרים מותנה בתנאים שהוסכמו בינך לבין הגורם המפעיל.

הגבלות אחריות

אין החברה או מפיציה אחראים לנזקים שנגרמו עקב הפרת החוזה שאנשי הסגל שלה לא יכלו לחזות בעת הסכמתך לתנאים האלה.

עד כמה שהחוק מאפשר, החבות לטענות מכל סוג שהן, הקשורות בפורום או לתוכן הפורום יוגבלו ל־50$.

משוב

החברה מקבלת בברכה משוב והצעות לפורום. יש לעיין בפסקה יצירת קשר שלהלן להצגת דרכים לשמור אתנו על קשר.

נתת את הסכמתך לכך שלחברה יהיה חופש מוחלט לפעול בהתאם למשוב והצעות שסיפקת ושהחברה לא תחויב ליידע אותך איך נעשה שימוש במשוב הזה או לקבל את הרשאתך להשתמש בו או לשלם עליו. כמו כן, נתת את הסכמתך לא להגיש משוב או הצעות שלעניות דעתך עשויות להיות חסויות או קנייניות עבורך ובעבור אחרים.

סיום ההתקשרות

את/ה או החברה רשאים לסיים את ההסכם כמפורט בתנאים כאלה בכל עת. סיום ההתקשרות משליך גם על סיום הרשאתך להשתמש בפורום.

מחיקת המשתמש ומחיקת פרטים אישיים
משתמשים חדשים שטרם פרסמו 2 הודעות בפורומים, יכולים למחוק את עצמם דרך מסך הגדרות החשבון. למשתמשים שכבר כתבו בפורום מעל 2 הודעות - ניתן ליצור איתנו קשר לטובת הסרת המשתמש והפרטים האישיים מהפורום, במייל info@alpha-il.com, ואנו נעשה נמחק את המשתמש והפרטים האישיים ונאשר במייל חוזר שהנושא טופל.

ההוראות הבאות חלות גם לאחר סיום ההסכם בינינו: התוכן שלך, משוב, האחריות שלך, הצהרות, הגבלות אחריות ותנאים כלליים.

ערעורים

דיני מדינת ישראל תהיה רשאית לפסוק בכל מקרה של מחלוקת על התנאים האלו או על השימוש שלך בפורום.

לך ולחברה יש את הזכות לבקש צווי מניעה שכפופים לתנאים אלו בבית המשפט השלום או בית המשפט העליון שבמחוז תל אביב. לא לך ולא לחברה יש את הסמכות להתנגד לשיפוט, הרכב השופטים או מקום השיפוט בבתי משפט אלו.

למעט למטרות הגשת צווי מניעה לטענות שעולות מחוק המחשבים הפדרלי (CFAA), עליך ועל החברה ליישב מחלוקות בהתאם לבוררות של מוסד הבוררות האמריקאי. הבוררות תיערך בהתאם לכללי המסחר של מוסד הבוררות האמריקאי (AAA) ולנהלים המשלימים בדבר מחלוקות בתחום הצרכנות. הבוררות תיערך בעיר מחוז תל אביב. עליך ליישב כל מחלוקות שיש לך כאדם פרטי ולא כחלק מתביעה ייצוגית או כל הליך ייצוגי אחר, בין אם כתובע או בין אם כחבר בתביעה הייצוגית. אף בורר לא יוכל ליישב מחלוקת בכל מקרה בוררות שהוא מבלי הסכמת החברה.

כל פסק בוררות יכלול את עלות הבוררות, עמלה הולמת לעורכי דין ועלות הוגנת לעדים. את/ה והחברה יכולים להיכנס לפסקי בוררות בכל בית משפט שבאזור השיפוט.

תנאים כלליים

אם אכיפת התנאים האלו אינה ניתנת לאכיפה כפי שכתוב, אך ניתן לשנות את הכתוב כדי להתאים אותם לאכיפה, האכיפה תשתנה למידה המזערית ביותר הנדרשת כדי להפוך אותו למותאם לאכיפה. אחרת, יש להסיר את האכיפה הזאת.

אסור לך להקצות את ההסכם שלך מול החברה לצד־שלישי. החברה יכולה להקצות את החוזה שלך לכל נספח או שותף של החברה, כל חברה אחרת שמקבלת שליטה על החברה או כל חברה אחרת שרוכשת חלקים בחברה שקשורה לפורום. לכל ניסיון הקצאה בניגוד לתנאים האלו אין תוקף חוקי.

מימוש של כל אחת מהזכויות תחת הסכם זה או הסכם ויתור להפרה של הסכם זה אינו מסלק הפרה מכל סוג שהוא של הסכם זה.

תנאים אלו כוללים את כל תנאי ההסכם בינך לבין החברה בנוגע לשימוש בפורום הזה. תנאים אלו מחליפים את כל ההסכמים האחרים בנוגע לשימושך בפורום, בין בכתב או בכל דרך אחרת.

יצירת קשר

החברה מאפשרת לשלוח אליה הודעות ושאלות, תחת התנאים האלו, אל info@alpha-il.com.

החברה עשויה להודיע לך תחת תנאים אלה דרך כתובת הדוא״ל שסיפקת לחשבון שלך בפורום או על ידי פרסום הודעה בדף הבית של בפורום או בעמוד החשבון שלך.

שינויים

החברה עדכנה את התנאים האלה לאחרונה ב־12 ביולי, 2018 והיא רשאית לעדכן אותם שוב. החברה תפרסם את כל העדכונים בפורום. לעדכונים שעשויים להכיל שינויים משמעותיים, החברה מסכימה לשלוח אליך הודעת דוא״ל בהנחה שיצרת חשבון וסיפקת כתובת דוא״ל תקפה. החברה עשויה גם להכריז על עדכונים עם הודעות מיוחדות או התראות על הנעשה בפורום.

לאחר שקיבלת הודעת עדכון לתנאים האלו, עליך להסכים לתנאים החדשים כדי להמשיך להשתמש בפורום.